Індекси будівельної продукції за видами у січні−листопаді 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні−листопаді 2013 року

(відсотків)

 

Січень–жовтень2013р.
до січня–жовтня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–листопад 2013р.
до січня–листопада 2012р.

Будівництво

115,8

115,0

   Будівлі

108,3

107,0

   з них

   

      житлові

160,1

156,8

      нежитлові

98,4

97,6

   Інженерні споруди

126,3

126,7

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.