Індекси будівельної продукції за видами у січні−жовтні 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні−жовтні 2013 року

(відсотків)

 

Січень–вересень2013р.
до січня–вересня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–жовтень 2013р.
до січня–жовтня 2012р.

Будівництво

116,0

114,9

   Будівлі

106,1

107,2

   з них

   

      житлові

159,4

156,6

      нежитлові

95,4

97,8

   Інженерні споруди

130,4

125,7

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.