Індекси будівельної продукції за видами у січні−вересні 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні−вересні 2013 року

(відсотків)

 

Січень–серпень2013р.
до січня–серпня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–вересень 2013р.
до січня–вересня 2012р.

Будівництво

120,6

115,5

  Будівлі

109,1

104,9

  з них

 

 

    житлові

172,0

154,3

    нежитлові

97,1

95,0

  Інженерні споруди

137,7

130,7

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.