Індекси будівельної продукції за видами у січні−серпні 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні−серпні 2013 року

(відсотків)

 

Січень–липень2013р.
до січня–липня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–серпень 2013р.
до січня–серпня 2012р.

Будівництво

124,9

120,4

   Будівлі

117,5

108,9

   з них

   

      житлові

177,6

171,0

      нежитлові

105,0

97,1

   Інженерні споруди

135,8

137,6

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.