Індекси будівельної продукції за видами у січні - травні 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні - травні 2013 року

(відсотків)

 

Січень–квітень 2013р.
до січня–квітня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–травень 2013р.
до січня–травня 2012р.

Будівництво

126,2

121,7

   Будівлі

130,8

121,5

   з них

   

      житлові

216,2

197,8

      нежитлові

114,8

106,5

   Інженерні споруди

118,9

122,1

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.