Індекси будівельної продукції за видами у січні−квітні 2013 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні−квітні 2013 року

(відсотків)

 

Січень–березень 2013р.
до січня–березня 2012р.
(уточнені дані)

Січень–квітень 2013р.
до січня–квітня 2012р.

Будівництво

124,8

122,8

   Будівлі

137,1

127,7

   з них

   

      житлові

210,6

204,7

      нежитлові

123,1

113,3

   Інженерні споруди

105,5

115,0

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.