Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2012 рік

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2012 рік

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

12851460,6

14805109,9

17868332,2

19662988,3

78722,5

97531,2

15230,9

6017,1

   сільське, лісове та рибне господарство

3921728,2

4381279,7

4306141,4

4793286,8

28914,5

37964,3

1091,5

1519,9

   промисловість

5235879,4

5684383,0

5919372,3

6959432,9

17441,5

18233,8

1571,3

3566,4

   будівництво

540118,2

783661,0

707189,3

691932,6

822,3

1140,6

415,4

415,4

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

882169,8

1376894,1

4619645,1

4713375,2

13867,6

14705,9

11779,1

486,1

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

565310,0

555586,3

406874,0

378572,0

1537,9

2132,7

351,8

5,4

   тимчасове розміщування й організація харчування

165036,0

170473,2

34532,9

38453,9

2463,9

3274,0

   інформація та телекомунікації

22283,7

23449,6

25130,4

38091,7

150,7

137,9

   фінансова та страхова діяльність

43346,8

43584,0

94535,6

128699,4

201,1

104,3

   операції з нерухомим майном

815513,7

1049395,1

1492666,2

1636846,9

11716,1

17828,1

20,5

20,5

   професійна, наукова та технічна діяльність

54191,3

76783,8

62045,0

90974,0

558,5

808,6

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

543809,2

591305,5

169938,1

159993,5

315,4

737,8

3,4

   освіта

5849,3

5083,5

2089,3

2918,6

3,9

3,2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

37045,6

44704,0

17413,7

16993,2

634,0

384,3

1,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5667,4

5577,3

935,1

881,1

61,3

38,5

   надання інших видів послуг

13512,0

12949,8

9823,8

12536,5

33,8

37,2

 

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

10529225,8

11190219,1

291549,8

329249,3

6353415,1

7285463,6

   сільське, лісове та рибне господарство

4552946,8

4877401,0

60818,4

43628,3

992019,6

1005471,6

   промисловість

2759894,3

3190222,8

113868,0

169582,3

3595507,5

3777147,4

   будівництво

342018,9

313081,1

53897,3

58757,2

247822,5

393404,6

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

706135,2

695000,6

24831,4

19201,9

921330,2

1243141,9

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

486256,9

405704,3

16372,0

18841,5

86371,0

100259,0

   тимчасове розміщування й організація харчування

132081,0

139284,8

61,1

197,2

18740,1

18596,8

   інформація та телекомунікації

25103,3

30127,3

617,0

477,1

1332,4

1322,2

   фінансова та страхова діяльність

67913,8

73494,9

1,0

3,0

35559,0

44499,0

   операції з нерухомим майном

850781,4

801902,2

3143,8

2762,0

411453,7

659419,9

   професійна, наукова та технічна діяльність

59839,3

83774,1

1504,0

4553,3

7034,8

7267,1

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

484012,7

514996,6

14943,2

9937,1

28769,1

26793,7

   освіта

5450,3

6427,5

110,9

84,4

981,7

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

37293,1

39055,3

870,6

838,5

5887,3

7480,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5594,9

5505,6

364,8

238,5

35,4

43,8

   надання інших видів послуг

13903,9

14241,0

146,3

147,0

570,8

616,3

 

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

13338043,9

15458689,8

301511,6

308024,7

30813746,2

34571646,5

   сільське, лісове та рибне господарство

2475604,9

3109278,8

176485,9

178271,0

8257875,6

9214050,7

   промисловість

4669558,0

5488236,1

35436,7

40427,5

11174264,5

12665616,1

   будівництво

604114,9

711131,2

691,6

775,5

1248545,2

1477149,6

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3874479,0

4148053,7

685,8

63,2

5527461,6

6105461,3

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

361228,9

388654,2

23844,9

22837,4

974073,7

936296,4

   тимчасове розміщування й організація харчування

50000,6

53743,4

1150,0

378,9

202032,8

212201,1

   інформація та телекомунікації

19611,0

28217,4

901,1

1535,2

47564,8

61679,2

   фінансова та страхова діяльність

33913,4

53535,6

696,3

855,2

138083,5

172387,7

   операції з нерухомим майном

998027,6

1183923,1

56510,0

56083,4

2319916,5

2704090,6

   професійна, наукова та технічна діяльність

47104,3

71743,7

1312,4

1228,2

116794,8

168566,4

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

182879,6

195129,6

3458,1

5183,2

714062,7

752040,2

   освіта

1370,8

1424,4

28,8

69,0

7942,5

8005,3

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10737,6

14390,4

306,0

317,0

55094,6

62081,5

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

668,7

709,0

6663,8

6496,9

   надання інших видів послуг

8744,6

10519,2

4,0

23369,6

25523,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.