Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2012 рік

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2012 рік

 

Використано1

У % до відповідного періоду попереднього року

Вугілля, тис.т

40,6

75,9

Газ природний, млн.м3

562,8

95,6

Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т

Бензин моторний2, тис.т

112,7

96,5

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

152,7

98,2

Мазути топкові важкі, тис.т

2,3

76,6

Гас, тис.т

0,0

114,5

Пропан і бутан скраплені, тис.т

24,8

133,7

Масла та мастила, тис.т

1,9

93,0

Брикети вугільні, тис.т

Торф неагломерований паливний, тис.т умовної вологості

Дрова для опалення, тис.м3  щільних

64,6

116,6

1Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, включаючи обсяги реалізації населенню, а також з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподіленні та зберіганні.
2  З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.