Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

99348

4220

4,3

57359

57,7

37769

38,0

14822

14,9

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

24515

2

2

2

2

9276

37,8

3928

16,0

промисловість

36141

2

2

2

2

5823

16,1

1805

5,0

будівництво

4853

1794

37,0

3059

63,0

1083

22,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13232

5096

38,5

8136

61,5

3413

25,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

7214

5059

70,1

2155

29,9

665

9,2

тимчасове розміщування й організація харчування

1912

666

34,8

1246

65,2

434

22,7

інформація та телекомунікації

937

937

100

474

50,6

фінансова та страхова діяльність

295

295

100

130

44,1

операції з нерухомим майном

3433

1349

39,3

2084

60,7

1121

32,7

професійна, наукова та технічна діяльність

1836

395

21,5

1441

78,5

794

43,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2488

906

36,4

1582

63,6

515

20,7

освіта

294

2

2

2

2

46

15,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1420

620

43,7

800

56,3

190

13,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

97

97

100

19

19,6

надання інших видів послуг

681

2

2

2

2

205

30,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».