Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

102488

4220

4,1

57393

56,0

40875

39,9

16637

16,2

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

25433

2

2

2

2

10190

40,1

4445

17,5

промисловість

36367

2

2

2

2

6037

16,6

1986

5,5

будівництво

5122

1795

35,0

3327

65,0

1221

23,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14044

5100

36,3

8944

63,7

3842

27,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

7421

5072

68,3

2349

31,7

750

10,1

тимчасове розміщування й організація харчування

2004

666

33,2

1338

66,8

490

24,5

інформація та телекомунікації

999

999

100

523

52,4

фінансова та страхова діяльність

322

322

100

147

45,7

операції з нерухомим майном

3583

1349

37,7

2234

62,3

1246

34,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1965

395

20,1

1570

79,9

899

45,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2601

906

34,8

1695

65,2

564

21,7

освіта

301

2

2

2

2

51

16,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1504

620

41,2

884

58,8

213

14,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

108

108

100

30

27,8

надання інших видів послуг

714

2

2

2

2

230

32,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».