Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

Великі
підприємства

Середні
підприємства

Малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

Усього1

7641

3

0,0

340

4,5

7298

95,5

6221

81,4

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

2469

2

2

2

2

2371

96,0

2153

87,2

промисловість

827

2

2

2

2

714

86,3

538

65,1

будівництво

531

12

2,3

519

97,7

423

79,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1839

52

2,8

1787

97,2

1516

82,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

304

29

9,5

275

90,5

206

67,8

тимчасове розміщування й організація харчування

170

9

5,3

161

94,7

126

74,1

інформація та телекомунікації

173

173

100

152

87,9

фінансова та страхова діяльність

53

53

100

45

84,9

операції з нерухомим майном

461

7

1,5

454

98,5

408

88,5

професійна, наукова та технічна діяльність

356

5

1,4

351

98,6

322

90,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

237

9

3,8

228

96,2

181

76,4

освіта

24

2

2

2

2

16

66,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

79

7

8,9

72

91,1

46

58,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

24

24

100

19

79,2

надання інших видів послуг

94

2

2

2

2

70

74,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».