Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповід-ного виду діяльності

Усього1

26885838,6

2019278,9

7,5

13874117,5

51,6

10992442,2

40,9

3564330,4

13,3

у тому числі

                 

сільське, лісове та рибне господарство

4319839,2

2

2

2

2

1779768,9

41,2

726904,6

16,8

промисловість

10072378,6

2

2

2

2

1249828,4

12,4

167035,2

1,7

будівництво

757354,4

243392,8

32,1

513961,6

67,9

163171,9

21,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9594542,8

3453118,4

36,0

6141424,4

64,0

2015814,1

21,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1129244,7

558524,6

49,5

570720,1

50,5

172582,7

15,3

тимчасове розміщування й організація харчування

154988,5

52062,4

33,6

102926,1

66,4

38445,2

24,8

інформація та телекомунікації

105197,9

105197,9

100

34097,3

32,4

фінансова та страхова діяльність

38747,5

38747,5

100

8622,3

22,3

операції з нерухомим майном

227023,3

38454,4

16,9

188568,9

83,1

104802,3

46,2

професійна, наукова та технічна діяльність

160919,0

49464,3

30,7

111454,7

69,3

65432,4

40,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

153689,9

43018,4

28,0

110671,5

72,0

43344,3

28,2

освіта

15450,1

2

2

2

2

2542,8

16,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

115977,5

78918,4

68,0

37059,1

32,0

8925,2

7,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3479,0

3479,0

100

1040,5

29,9

надання інших видів послуг

37006,2

2

2

2

2

11569,6

31,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».