Основні показники ведення лісового господарства у 2012 році

Основні показники ведення лісового господарства у 2012 році

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фактичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної
деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч.
від рубок головного користу-вання

лісоматеріали
круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

10759,5

3233,8

20,8

-

0,7

2,5

17,5

Січень - червень

 23768,7

5036,9

32,1

-

1,3

3,9

26,7

Січень - вересень

37863,3

8099,2

50,1

-

3,0

5,4

41,5

За 2012 рік

58030,7

18118,0

119,1

-

8,5

7,9

102,2