Основні показники ринку праці за 2012 рік

Основні показники ринку праці 

 

Одиниця виміру

2012

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

522,7

526,5

 529,1

523,4

працездатного віку

489,4

492,6

 492,7

488,4

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

64,3

64,7

 65,0

64,3

працездатного віку

73,4

73,9

 73,9

73,3

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

474,2

480,6

 483,6

477,7

працездатного віку

440,9

446,7

 447,2

442,7

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15–70 років

58,3

59,1

 59,4

58,7

 працездатного віку

66,1

67,0

 67,1

66,4

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

 у віці 15–70 років

48,5

45,9

 45,5

45,7

 працездатного віку

48,5

 45,9

 45,5

45,7

 з нього

 

 

 

 

 зареєстроване у державній службі зайнятості

12,6

 11,6

 10,4

10,4

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15–70 років

9,3

8,7

 8,6

8,7

працездатного віку

9,9

9,3

 9,2

9,4

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,6

2,4

 2,1

2,1

у % до населення працездатного віку

1,9

1,8

 1,6

 1,6

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

18,9

25,7

32,9

44,6

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,3

10,7

 15,5

18,7

рівень працевлаштування

у %

17,3

41,8

 47,0

42,0

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

13,3

9,0

 8,4

13,8

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,7

2,6

 2,4

1,3

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

5

3

4

10

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

862,96

868,59

 897,87

928,04

у % до відповідного періоду попереднього року

118,3

114,7

107,9

112,2

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

192,4

193,5

193,8

192,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

15,3

22,5

 28,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,7

14,2

23,4

 33,3

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2075

2184

2229

2269

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

114,4

116,8

115,8

115,3

1Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.