Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)


Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

2018

2055

2154

2186

2283

2411

 2399

2278

2297

2335

2335

2543

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1560

1428

1649

1884

1856

1866

 1962

1905

 1963

 1946

1820

1940

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1770

1708

1907

1892

1899

1896

 2188

2174

 1980

 2036

2101

2362

Рибальство, рибництво

1295

1130

1292

1528

2321

2254

 2420

2266

 2586

 2557

2876

 2932

Промисловість

2284

2282

2454

2399

2509

2482

 2597

2587

 2571

 2703

2629

2768

добувна промисловість

1216

1470

1867

1703

1953

2039

 1971

1990

 1941

 1960

1716

1773

переробна промисловість

1996

2035

2135

2226

2345

2316

 2418

2395

 2395

 2476

2400

2361

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

3129

3008

3376

2923

3002

2976

 3135

3169

 3105

 3375

3292

3914

Будівництво

1323

1182

1504

1717

1771

1831

 1708

1687

 1781

 1810

1740

1800

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1601

1623

1647

1754

1715

1751

 1775

1795

 1769

 1775

1762

1807

Діяльність готелів та ресторанів

1272

1323

1439

1507

1585

1647

 1561

1689

 1753

 1648

1682

1619

Діяльність транспорту та зв’язку

2463

2553

2806

2660

2778

2776

 2890

2889

 2851

 2840

2879

2821

Фінансова діяльність

3671

3363

4034

3670

3886

3867

 3767

3877

 3463

 3647

3695

3721

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1806

1904

1926

1856

1950

2035

 2112

1993

 2083

 2163

2124

2425

Державне управління

2261

2405

2505

2557

2754

2969

 3014

3020

 2880

 2864

3125

3588

Освіта

2064

2156

2145

2187

2376

2845

 2537

2028

 2228

 2262

2252

2572

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1917

1997

2006

2090

2181

2237

 2277

2211

 2147

 2164

2153

2392

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1664

1734

1756

1742

1797

2034

 2014

1868

 1850

 1908

1875

2124

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.