Структура капітальних інвестицій за січень–грудень 2012 року

Структура капітальних інвестицій за січень–грудень 2012 року

 

 

Освоєно  (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2287898

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2268430

99,1

    житлові будівлі

378850

16,6

    нежитлові будівлі

707598

30,9

    інженерні споруди

353851

15,5

    машини, обладнання та інвентар

578681

25,3

    транспортні засоби

108433

4,7

    земля

8916

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

78688

3,4

    інші матеріальні активи

53413

2,3

інвестиції в нематеріальні активи

19468

0,9

    програмне забезпечення та бази
даних

9196

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4069

0,2