Структура капітальних інвестицій за січень–вересень 2012 року

 Структура капітальних інвестицій за січень–вересень 2012 року

 
Освоєно  (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1396578

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1387923

99,4

    житлові будівлі

229666

16,4

    нежитлові будівлі

466212

33,4

    інженерні споруди

177368

12,7

    машини, обладнання та інвентар

351241

25,2

    транспортні засоби

73971

5,3

    земля

4734

0,3

    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

47351

3,4

    інші матеріальні активи

37380

2,7

інвестиції в нематеріальні активи

8655

0,6

     програмне забезпечення та бази даних

6314

0,5

          права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1340

0,1