Структура капітальних інвестицій за січень–червень 2012 року

Структура капітальних інвестицій за січень–червень 2012 року

 
Освоєно  (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

899207

100,0

інвестиції в матеріальні активи

893456

99,4

    житлові будівлі

149411

16,6

    нежитлові будівлі

318629

35,4

    інженерні споруди

82781

9,2

    машини, обладнання та інвентар

235552

26,2

    транспортні засоби

53762

6,0

    земля

2546

0,3

    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

31803

3,6

    інші матеріальні активи

18972

2,1

інвестиції в нематеріальні активи

5751

0,6

     програмне забезпечення та бази даних

3877

0,4

          права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

963

0,1