Структура капітальних інвестицій за січень–березень 2012 року

Структура капітальних інвестицій за січень–березень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

386083

100,0 

інвестиції в матеріальні активи

384365

99,6

    житлові будівлі

79257

20,5

    нежитлові будівлі

118539

30,7

    інженерні споруди

31399

8,2

    машини, обладнання та інвентар

116163

30,1

    транспортні засоби

25209

6,5

    земля

2302

0,6

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

4542

1,2

    інші матеріальні активи

6954

1,8

інвестиції в нематеріальні активи

1718

0,4

     програмне забезпечення та бази
даних

1046

0,3

          права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

663

0,1