Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−грудень 2012 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−грудень 2012 року1

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня−грудня
2012р.

загального
обсягу

Усього

2287898

87,9

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

600607

92,9

26,3

    сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

599634

92,8

26,2

   лісове господарство та пов’язані з ним послуги

973

319,6

0,1

Рибальство, рибництво

2

2

2

Промисловість

546359

83,5

23,9

   добувна промисловість

1794

41,6

0,1

  переробна промисловість

320444

68,6

14,0

   виробництво та розподілення електроенергії,

 

 

 

   газу та води

224121

130,0

9,8

Будівництво

605164

120,6

26,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

159209

55,3

7,0

   торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

5978

70,0

0,3

   оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

87528

59,7

3,8

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

65703

49,4

2,9

Діяльність готелів та ресторанів

4592

52,6

0,2

   діяльність готелів

2

2

2

Діяльність транспорту і зв’язку

53654

109,7

2,3

   діяльність наземного транспорту

2009

8,8

0,1

  діяльність водного транспорту

2

2

2

  діяльність авіаційного транспорту

  додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

48999

223,6

2,1

  діяльність пошти та зв’язку

704

0,0

      діяльність зв’язку

704

0,0

Фінансова діяльність

945

1675,3

0,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

91238

76,2

4,0

   операції з нерухомим майном

34401

69,7

1,5

  оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

2

2

2

  діяльність у сфері інформатизації

231

19,3

0,0

  дослідження і розробки

2717

354,3

0,1

  діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

52058

76,5

2,3

Державне управління

162225

56,0

7,1

Освіта

19848

102,3

0,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

17678

139,9

0,8

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

26176

227,2

1,1

   санітарні послуги, прибирання сміття та

 

 

 

   знищення відходів

18625

354,9

0,8

   діяльність громадських організацій

2

2

2

   діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

6307

109,5

0,3

   надання індивідуальних послуг

615

201,7

0,0

1 За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.