Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−вересень 2012 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−вересень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до

січня−вересня
2011р.

загального
обсягу

Усього

1396578

88,6

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

368621

88,1

26,4

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

368567

88,1

26,4

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

54

23,5

0,0

Рибальство, рибництво

1

1

1

Промисловість

277908

56,1

19,9

добувна промисловість

872

17,4

0,1

переробна промисловість

170859

42,2

12,2

виробництво та розподілення електроенергії,

     

газу та води

106177

140,9

7,6

Будівництво

404000

137,9

28,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

134890

124,8

9,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

4966

72,7

0,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

68915

159,0

4,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

61009

104,9

4,4

Діяльність готелів та ресторанів

3785

60,4

0,3

діяльність готелів

1

1

1

Діяльність транспорту і зв’язку

37852

114,8

2,7

діяльність наземного транспорту

807

5,1

0,1

діяльність водного транспорту

1

1

1

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

34601

232,4

2,5

діяльність пошти та зв’язку

502

0,0

  діяльність зв’язку

502

0,0

Фінансова діяльність

849

1516,5

0,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

45937

46,6

3,3

операції з нерухомим майном

16212

43,4

1,2

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

1

1

1

діяльність у сфері інформатизації

161

90,1

0,0

дослідження і розробки

2673

515,7

0,2

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

26603

44,2

1,9

Державне управління

76869

89,7

5,5

Освіта

15514

102,9

1,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

9567

140,0

0,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

20604

320,5

1,5

санітарні послуги, прибирання сміття та

     

знищення відходів

15115

876,6

1,1

діяльність громадських організацій

1

1

1

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

4786

107,4

0,4

надання індивідуальних послуг

547

206,1

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.