Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−червень 2012 року

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−червень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до

січня−червня
2011р.

загального
обсягу

Усього

899207

123,5

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

275977

112,3

30,7

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

275941

112,3

30,7

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

36

36,3

0,0

Рибальство, рибництво

1

1

1

Промисловість

173108

78,3

19,3

добувна промисловість

…1

…1

…1

переробна промисловість

113645

67,3

12,6

виробництво та розподілення електроенергії,

 

 

 

газу та води

58901

132,7

6,6

Будівництво

253285

199,4

28,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

95610

200,0

10,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2897

112,0

0,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

43654

161,3

4,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

49059

272,3

5,5

Діяльність готелів та ресторанів

2319

52,3

0,3

діяльність готелів

1

1

1

Діяльність транспорту і зв’язку

27723

154,0

3,1

діяльність наземного транспорту

312

4,4

0,1

діяльність водного транспорту

1

1

1

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

25223

258,9

2,8

діяльність пошти та зв’язку

295

0,0

  діяльність зв’язку

295

0,0

Фінансова діяльність

743

1457,1

0,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

13833

59,7

1,5

операції з нерухомим майном

8265

42,5

0,9

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

1

1

1

діяльність у сфері інформатизації

120

100,9

0,0

дослідження і розробки

2211

1709,4

0,3

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

3074

82,4

0,3

Державне управління

29978

133,3

3,3

Освіта

9349

138,9

1,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5251

178,8

0,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

11869

599,2

1,3

санітарні послуги, прибирання сміття та

 

 

 

знищення відходів

10461

1809,9

1,2

діяльність громадських організацій

1

1

1

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

1200

137,6

0,1

надання індивідуальних послуг

179

75,6

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.