Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−березень 2012 року

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−березень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до

січня−березня
2011р.

загального
обсягу

Усього

386083

130,6

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

86948

95,7

22,5

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

86926

95,8

22,5

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

22

30,9

0,0

Рибальство, рибництво

1

1

1

Промисловість

85482

83,4

22,1

добувна промисловість

1

1

1

переробна промисловість

60486

78,8

15,7

виробництво та розподілення електроенергії,

 

 

 

газу та води

24911

119,5

6,4

Будівництво

128909

221,3

33,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

48944

267,8

12,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1123

123,9

0,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

12990

96,7

3,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

34831

959,9

9,0

Діяльність готелів та ресторанів

808

35,9

0,2

діяльність готелів

1

1

1

Діяльність транспорту і зв’язку

11254

502,1

2,9

діяльність наземного транспорту

178

41,4

0,0

діяльність водного транспорту

1

1

1

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

9113

523,5

2,4

діяльність пошти та зв’язку

71

0,0

  діяльність зв’язку

71

0,0

Фінансова діяльність

1

1

1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

7721

126,2

2,0

операції з нерухомим майном

6218

112,0

1,6

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

1

1

1

діяльність у сфері інформатизації

41

109,0

0,0

дослідження і розробки

448

4388,4

0,1

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

963

155,5

0,2

Державне управління

11106

183,4

2,9

Освіта

1804

68,8

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1803

267,8

0,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1106

153,8

0,3

санітарні послуги, прибирання сміття та

 

 

 

знищення відходів

954

1843,5

0,2

діяльність громадських організацій

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

135

53,2

0,0

надання індивідуальних послуг

1

1

1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.