Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2012 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2012 року1

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2287898

100,0

  у т.ч. за рахунок

 

 

  коштів державного бюджету

99294

4,3

  коштів місцевих бюджетів

124728

5,5

  власних коштів підприємств та  організацій

1233743

53,9

  кредитів банків та інших позик

360842

15,8

  коштів населення на індивідуальне     житлове будівництво

343606

15,0

  інших джерел фінансування

125685

5,5

1За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.