Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2012 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1396578

100,0

  у тому числі за рахунок

   

  коштів державного бюджету

39993

2,8

  коштів місцевих бюджетів

68422

4,9

  власних коштів підприємств та організацій

761190

54,5

  кредитів банків та інших позик

235775

16,9

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

207880

14,9

  інших джерел фінансування

83318

6,0