Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2012 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

899207

100,0

  у тому числі за рахунок

   

  коштів державного бюджету

4201

0,5

  коштів місцевих бюджетів

27954

3,1

  власних коштів підприємств та організацій

530678

59,0

  кредитів банків та інших позик

139113

15,5

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

137770

15,3

  інших джерел фінансування

59491

6,6