Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2012 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2012 року

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до загального
обсягу

Усього

386083

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

  коштів державного бюджету

1969

0,5

  коштів місцевих бюджетів

9137

2,4

  власних коштів підприємств та
організацій

182617

47,3

  кредитів банків та інших позик

100564

26,0

  коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

74951

19,4

  інших джерел фінансування

16845

4,4