Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2012 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2012 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2011р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2011р.

у % до загального обсягу

Усього

36832,9

90,0

100,0

5746,2

153,8

100,0

31086,7

Послуги в обробній промисловості

10085,6

61,7

27,4

315,3

82,6

5,5

9770,3

Послуги, пов’язані  з будівництвом

1205,1

42,2

3,3

219,1

108,9

3,8

986,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

32,6

363,7

0,1

154,5

х

2,7

–121,9

Послуги готелів і ресторанів

425,7

94,5

1,2

958,3

286,0

16,7

–532,6

Послуги транспорту та зв’язку

22906,1

119,2

62,2

1573,6

140,0

27,4

21332,5

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

5,1

37,4

0,1

–5,1

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1552,1

121,0

4,2

2470,7

147,9

43,0

–918,5

Послуги, пов’язані з державним управлінням

49,1

0,9

–49,1

Послуги у сфері освіти

107,8

72,6

0,3

0,5

48,4

0,0

107,4

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

500,6

83,6

1,4

500,6

Колективні, громадські та особисті послуги

17,2

225,4

0,0

17,2