Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–вересень 2012 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–вересень 2012 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2011р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2011р.

у % до загального обсягу

Усього

27959,6

92,3

100,0

4056,3

187,3

100,0

23903,3

Послуги в обробній промисловості

8630,2

64,7

30,9

187,9

76,9

4,6

8442,3

Послуги, пов’язані  з будівництвом

250,6

14,9

0,9

33,9

20,0

0,8

216,7

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

23,1

320,7

0,1

100,0

х

2,5

–76,9

Послуги готелів і ресторанів

411,6

93,6

1,5

787,5

439,0

19,4

–375,9

Послуги транспорту та зв’язку

17167,1

130,5

61,4

1318,2

217,2

32,5

15848,9

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

4,9

35,7

0,1

–4,9

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

943,2

95,6

3,4

1623,5

172,5

40,0

–680,3

Послуги у сфері освіти

75,6

73,2

0,3

0,5

48,4

0,0

75,1

Колективні, громадські та особисті послуги

12,8

333,1

0,0

12,8