Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2012 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2012 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–червня
2011р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–червня
2011р.

у % до загального обсягу

Усього

14406,4

83,8

100,0

2882,2

194.3

100,0

11524,1

Послуги в обробній промисловості

2939,9

42,4

20,4

180,4

78,8

6,3

2759,5

Послуги, пов’язані  з будівництвом

116,3

17,0

0,8

4,2

0,1

112,1

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

12,0

217,8

0,1

100,0

х

3,5

–88,0

Послуги готелів і ресторанів

338,7

324,0

2,4

499,2

358,4

17,3

–160,5

Послуги транспорту та зв’язку

10340,7

121,4

71,8

775,5

136,0

26,9

9565,3

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

4,7

41,6

0,2

–4,7

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

599,5

91,7

4,2

1317,8

252,0

45,7

–718,3

Послуги у сфері освіти

50,4

75,0

0,3

50,4

Колективні, громадські та особисті послуги

8,3

0,1

8,3