Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–березень 2012 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–березень 2012 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–березня
2011р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–березня
2011р.

у % до загального обсягу

Усього

6682,7

86,3

100,0

1039,2

173,2

100,0

5643,5

Послуги в обробній промисловості

1353,0

20,2

45,1

21,3

2,0

1900,0

1331,7

Послуги, пов’язані  з будівництвом

4,0

0,1

4,3

4,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

2,2

0,0

61,3

100,0

9,6

–97,8

Послуги готелів і ресторанів

18,4

0,3

344,4

149,8

14,4

452,6

–131,4

Послуги транспорту та зв’язку

4977,4

74,5

118,2

136,4

13,1

61,8

4841,0

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

2,5

0,2

22,3

–2,5

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

288,8

4,3

77,6

629,3

60,6

194,2

–340,5

Послуги у сфері освіти

34,7

0,5

65,2

34,7

Колективні, громадські та особисті послуги

4,2

0,1

4,2