Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень–серпень 2012 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень–серпень 2012р.

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до
січня–серпня
2011р.

питома вага у загальному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до
січня–серпня
2011р.

питома  вага у загальному обсязі, %

Усього

203650,1

95,8

100,0

214926,2

143,0

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

8169,8

242,5

4,0

61370,0

3248,0

28,6

II. Продукти рослинного походження

52603,0

79,9

25,8

19199,1

275,4

8,9

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження

3262,7

116,8

1,6

24,6

103,6

0,0

IV. Готові харчові продукти

33065,3

92,6

16,2

8347,6

75,0

3,9

V. Мiнеральнi продукти

761,9

64,8

0,4

7496,8

119,2

3,5

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості

282,8

132,8

0,1

15153,8

106,2

7,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3589,9

86,0

1,8

13566,8

98,6

6,3

VIII. Шкури необроблені,
шкіра вичищена

0,0

1,6

0,0

5,8

29,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

20475,4

153,3

10,1

7381,2

46,9

3,4

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

1389,2

44,4

0,7

1746,5

167,3

0,8

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 

1673,4

183,2

0,8

2071,0

74,8

1,0

XII. Взуття, головні убори парасольки

3,9

394,0

0,0

17,0

591,2

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

97,8

24,3

0,0

4203,5

84,2

2,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

18792,8

60,3

9,2

13362,0

105,2

6,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

38922,0

101,8

19,1

46339,7

109,0

21,6

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

19852,9

172,3

9,7

9167,5

79,1

4,3

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

527,2

113,1

0,3

1150,9

158,4

0,5

XX. Рiзнi  промислові товари

22,7

40,8

0,0

3319,4

99,3

1,5

Товари, придбані в порттах

3,5

22,2

0,0

594,3

317,7

0,3

Різне

153,8

134,3

0,1

408,7

117,0

0,2