Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

(у відсотках до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності)

 

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Усього

0,5

5,7

93,8

у тому числі

     

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,2

5,8

94,0

промисловість

2,2

11,9

85,9

будівництво

2

2

97,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,3

4,6

95,1

 торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

2

2

92,6

 оптова торгівля і посередництво в оптовій
торгівлі

2

2

95,6

 роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів
та предметів особистого вжитку

2

2

94,5

діяльність готелів та ресторанів

-

5,4

94,6

діяльність транспорту та зв’язку

2

2

91,1

фінансова діяльність

-

-

100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

-

2,9

97,1

освіта

-

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

-

8,9

91,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

-

6,1

93,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».