Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

104282

21991

21,1

44239

42,4

38052

36,5

у тому числі

             

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

25251

1823

7,2

15360

60,8

8068

32,0

промисловість

35967

15246

42,4

14452

40,2

6269

17,4

будівництво

5105

2

2

2

2

3460

67,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

15435

2066

13,4

5424

35,1

7945

51,5

 торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2218

2

2

2

2

1047

47,2

 оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

7224

2

2

2

2

4246

58,8

 роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

5993

2

2

2

2

2652

44,3

діяльність готелів та ресторанів

2099

-

-

596

28,4

1503

71,6

діяльність транспорту та зв’язку

7306

2

2

2

2

2207

30,2

фінансова діяльність

269

-

-

-

-

269

100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

8317

-

-

2573

30,9

5744

69,1

освіта

262

-

-

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1395

-

-

674

48,3

721

51,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2442

-

-

1073

43,9

1369

56,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику».