Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2011 році
 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

105722

21991

20,8

44264

41,9

39467

37,3

у тому числі

             

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

25381

1823

7,2

15369

60,5

8189

32,3

промисловість

36065

15246

42,3

14456

40,1

6363

17,6

будівництво

5244

2

2

2

2

3599

68,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

16061

2066

12,9

5431

33,8

8564

53,3

 торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2299

2

2

2

2

1126

49,0

 оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

7548

2

2

2

2

4568

60,5

 роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6214

2

2

2

2

2870

46,2

діяльність готелів та ресторанів

2116

-

-

596

28,2

1520

71,8

діяльність транспорту та зв’язку

7390

2

2

2

2

2291

31,0

фінансова діяльність

272

-

-

-

-

272

100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

8620

-

-

2573

29,8

6047

70,2

освіта

264

-

-

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1399

-

-

674

48,2

725

51,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2468

-

-

1078

43,7

1390

56,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».