Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2011 році

 

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

27742918,9

6652077,8

24,0

12100367,3

43,6

8990473,8

32,4

у тому числі

             

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

4302045,9

448705,0

10,4

2221524,4

51,7

1631816,5

37,9

промисловість

9423785,1

4623477,9

49,1

3948929,5

41,9

851377,7

9,0

будівництво

801238,7

2

2

2

2

386203,3

48,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

11365400,4

1176469,9

10,4

5013590,5

44,1

5175340,0

45,5

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1489500,7

2

2

2

2

487172,1

32,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

8158023,8

2

2

2

2

4233102,7

51,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

1717875,9

2

2

2

2

455065,2

26,5

діяльність готелів та ресторанів

117000,4

-

-

37392,7

32,0

79607,7

68,0

діяльність транспорту та зв’язку

908677,2

2

2

2

2

348301,9

38,3

фінансова діяльність

46663,6

-

-

-

-

4666,3

100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

503250,9

-

-

140062,8

27,8

363188,1

72,2

освіта

11342,9

-

-

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

106275,0

-

-

74663,6

70,3

31611,4

29,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

140026,8

-

-

83369,1

59,5

56657,7

40,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».