Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік
за КВЕД-2010

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

419187,8

66,9

1635244,8

33,1

1216057,0

   сільське, лісове та рибне господарство

777512,8

85,1

916358,2

14,9

138845,4

   промисловість

–163512,9

56,6

362919,1

43,4

526432,0

   будівництво

–22957,9

59,6

34467,2

40,4

57425,1

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–47544,3

64,2

200687,0

35,8

248231,3

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–18494,7

60,8

58500,0

39,2

76994,7

   тимчасове розміщування й організація харчування

–4551,2

50,7

3489,1

49,3

8040,3

   інформація та телекомунікації

2932,1

58,0

5546,8

42,0

2614,7

   фінансова та страхова діяльність

1186,1

48,9

4114,7

51,1

2928,6

   операції з нерухомим майном

–81449,5

53,4

16134,5

46,6

97584,0

   професійна, наукова та технічна діяльність

10958,1

61,9

16455,9

38,1

5497,8

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–39282,7

54,6

7782,7

45,4

47065,4

   освіта

99,2

69,6

631,0

30,4

531,8

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4765,8

65,4

6434,1

34,6

1668,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–615,5

50,0

139,1

50,0

754,6

   надання інших видів послуг

142,4

65,5

1585,4

34,5

1443,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік
за КВЕД-2005

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

419187,8

66,9

1635244,8

33,1

1216057,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

780427,1

85,6

913022,6

14,4

132595,5

промисловість

–159447,2

56,6

362202,1

43,4

521649,3

будівництво

–20332,9

60,6

34004,1

39,4

54337,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–47413,3

64,3

201173,8

35,7

248587,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–30094,3

54,2

19056,8

45,8

49151,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–41990,3

65,1

145364,5

34,9

187354,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

24671,3

66,0

36752,5

34,0

12081,2

діяльність готелів та ресторанів

–4551,2

50,7

3489,1

49,3

8040,3

діяльність транспорту та зв’язку

–18310,1

58,4

59280,9

41,6

77591,0

фінансова діяльність

1155,4

47,7

4080,3

52,3

2924,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–110055,2

57,8

42413,7

42,2

152468,9

освіта

415,5

75,0

627,5

25,0

212,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4761,4

64,6

6434,1

35,4

1672,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–4547,2

53,0

5181,2

47,0

9728,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.