Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2011 році

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2011 році

 

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фктичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної
деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч.
від рубок головного користу-вання

лісоматеріали
круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

9847,4

3019,0

25,8

-

0,8

3,5

21,2

Січень - червень

21198,4

4951,6

37,8

-

1,3

6,2

30,1

Січень - вересень

32609,4

7480,0

57,2

-

2,1

8,3

46,4

За 2011 рік

46124,4

12869,1

95,5

-

3,7

11,7

79,4