Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2011р.

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за січень 2011р. 

 

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до січня 2010р.

питома вага у загальному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до січня 2010р.

питома  вага у загальному обсязі, %

Усього

25473,3

85,4

100,0

7010,9

103,2

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

274,4

18,0

1,1

II. Продукти рослинного походження

11637,8

276,6

45,7

1295,2

209,8

18,5

III. Жири та олії тваринного або рослинного походження

97,2

177,5

0,4

1,6

49,9

0,0

IV. Готові харчові продукти

4060,7

137,4

15,9

272,1

1607,1

3,9

V. Мiнеральнi продукти

75,8

179,3

0,3

281,5

583,8

4,0

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості

0,7

35,9

0,0

293,2

20,5

4,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

190,0

104,4

0,7

462,9

63,6

6,6

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

IX. Деревина і вироби з деревини

649,0

340,6

2,5

543,1

136,9

7,7

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

417,6

137,7

1,6

1,3

1,1

0,0

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

28,0

28,7

0,1

344,6

140,4

4,9

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла

40,5

952,8

0,2

149,0

75,1

2,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

2517,1

70,4

9,9

714,8

79,6

10,2

XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

3942,4

251,0

15,5

2176,5

250,0

31,0

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

357,0

119,4

1,4

101,2

251,1

1,4

XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники, музичні інструменти

13,3

100,3

0,1

68,0

721,6

1,0

XX. Рiзнi  товари і вироби

125,1

32,2

1,8

Різне

18,2

0,1