Капітальні інвестиції за січень–березень 2011 року

Капітальні інвестиції за січень–березень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1 

 

у фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

316087

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

314531

99,5

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

278775

88,2

      з них

 

 

      капітальне будівництво

148438

47,0

      машини та обладнання

109289

34,6

    земля

2489

0,8

    існуючі будівлі та споруди

4465

1,4

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва

1218

0,4

    довгострокові біологічні активи
тваринництва

4060

1,3

    інші необоротні матеріальні активи

5141

1,6

    капітальний ремонт

20113

6,4

    інвестиції у нематеріальні активи

1556

0,5

 

1 Без ПДВ.