Капітальні інвестиції за січень–червень 2011 року

Капітальні інвестиції за січень–червень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

779958

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

776035

99,5

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

660489

84,7

      з них

 

 

      капітальне будівництво

318951

40,9

      машини та обладнання

269891

34,6

    земля

6207

0,8

    існуючі будівлі та споруди

31173

4,0

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва

2539

0,3

    довгострокові біологічні активи
тваринництва

12718

1,6

    інші необоротні матеріальні активи

8754

1,1

    капітальний ремонт

54155

6,9

    інвестиції у нематеріальні активи

3923

0,5

 

1 Без ПДВ.