Капітальні інвестиції за січень–вересень 2011 року

Капітальні інвестиції за січень–вересень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

1852626

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

1846711

99,7

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

1621946

87,5

      з них

 

 

      капітальне будівництво

920228

49,7

      машини та обладнання

561806

30,3

    земля

8110

0,4

    існуючі будівлі та споруди

39143

2,1

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва

9910

0,5

    довгострокові біологічні активи
тваринництва

18794

1,0

    інші необоротні матеріальні активи

18018

1,0

    капітальний ремонт

130790

7,1

    інвестиції у нематеріальні активи

5915

0,3

 

1 Без ПДВ.