Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2011 рік

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2011 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в
основний капітал1

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до

2010р.

загального
обсягу

Усього 

3266611

149,3

100,0

  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

753807

111,7

23,1

    сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

753526

111,7

23,1

    лісове господарство та пов’язані з ним послуги

281

124,7

0,0

  Рибальство, рибництво

1414

208,0

0,0

  Промисловість

1143856

307,8

35,0

    добувна промисловість

6707

219,0

0,2

    переробна промисловість

931001

326,9

28,5

    виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

206148

242,5

6,3

  Будівництво

16817

115,3

0,5

  Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

280565

120,2

8,6

    торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

17934

95,5

0,6

    оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

43422

73,1

1,3

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

219209

144,0

6,7

  Діяльність готелів та ресторанів

31244

172,1

1,0

    діяльність готелів

6012

284,4

0,2

  Діяльність транспорту та зв’язку

378560

175,3

11,6

    діяльність наземного транспорту

146258

374,0

4,5

    діяльність водного транспорту

1150

50,1

0,0

    діяльність авіаційного транспорту

    додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

191516

248,8

5,9

    діяльність пошти та зв’язку

39636

45,7

1,2

      діяльність зв’язку

38362

45,2

1,2

  Фінансова діяльність

21031

75,4

0,6

  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

354410

70,1

10,8

    операції з нерухомим майном

347912

69,4

10,6

    оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

1814

127,7

0,1

    діяльність у сфері інформатизації

983

217,0

0,0

    дослідження і розробки

539

95,3

0,0

    діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

3162

125,1

0,1

  Державне управління

28597

107,1

0,9

  Освіта

14725

61,0

0,5

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

70944

241,4

2,2

  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

170641

398,8

5,2

    санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

44899

175,1

1,4

    діяльність громадських організацій

1371

38,2

0,0

    діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

122745

939,9

3,8

    надання індивідуальних послуг

1626

672,6

0,0

 

1 З ПДВ.