Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–березень 2011 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–березень 2011 року

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в
основний капітал1

тис.грн.

у % до

січня–березня 2010р.

загального
обсягу

Усього 

318249 

95,3

100,0

  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

91408

77,4

28,7

    сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

91376

77,3

28,7

    лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2

2

2

  Рибальство, рибництво

2

2

2

  Промисловість

89983

169,7

28,3

    добувна промисловість

4451

16662,9

1,4

    переробна промисловість

69190

171,3

21,8

    виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

16342

129,6

5,1

  Будівництво

985

74,9

0,3

  Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

27719

106,7

8,7

    торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1143

57,5

0,3

    оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

17155

263,3

5,4

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

9421

53,9

3,0

  Діяльність готелів та ресторанів

2687

302,1

0,8

    діяльність готелів

389

154,5

0,1

  Діяльність транспорту та зв’язку

50188

120,2

15,8

    діяльність наземного транспорту

46767

269,9

14,7

    діяльність водного транспорту

2

2

2

    діяльність авіаційного транспорту

    додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

1414

8,6

0,5

    діяльність пошти та зв’язку

1981

25,0

0,6

      діяльність зв’язку

1951

24,8

0,6

  Фінансова діяльність

2979

73,6

0,9

  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

43665

52,1

13,7

    операції з нерухомим майном

43472

52,2

13,7

    оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

2

2

2

    діяльність у сфері інформатизації

20

112,3

0,0

    дослідження і розробки

    діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

113

26,8

0,0

  Державне управління

3406

287,0

1,1

  Освіта

1156

483,5

0,4

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2853

98,2

0,9

  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1219

230,2

0,4

    санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

2

2

2

    діяльність громадських організацій

2

2

2

    діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

879

201,1

0,3

    надання індивідуальних послуг

2

2

2

 

1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».