Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–червень 2011 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–червень 2011 року

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в
основний капітал1

тис.грн.

у % до

січня–червня 2010р.2

загального
обсягу

Усього 

764060

100,7

100,0

  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

266929

112,3

34,9

    сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

266891

112,3

34,9

    лісове господарство та пов’язані з ним послуги

38

170,1

0,0

  Рибальство, рибництво

554

362,4

0,1

  Промисловість

213685

139,8

28,0

    добувна промисловість

5996

13764,0

0,8

    переробна промисловість

170607

135,3

22,3

    виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

37082

138,7

4,9

  Будівництво

3387

175,6

0,5

  Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

62821

65,7

8,2

    торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

3838

87,3

0,5

    оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

27167

163,3

3,5

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

31816

42,6

4,2

  Діяльність готелів та ресторанів

9374

172,3

1,2

    діяльність готелів

2041

405,2

0,3

  Діяльність транспорту та зв’язку

96363

134,0

12,6

    діяльність наземного транспорту

80930

411,8

10,6

    діяльність водного транспорту

3

3

3

    діяльність авіаційного транспорту

    додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

7101

29,8

0,9

    діяльність пошти та зв’язку

8289

29,3

1,1

      діяльність зв’язку

8189

29,0

1,1

  Фінансова діяльність

9155

106,5

1,2

  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

63855

37,9

8,4

    операції з нерухомим майном

63135

37,8

8,3

    оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

88

23,0

0,0

    діяльність у сфері інформатизації

30

79,0

0,0

    дослідження і розробки

116

80,5

0,0

    діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

486

75,8

0,1

  Державне управління

8352

165,4

1,1

  Освіта

3334

182,9

0,4

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7102

97,2

0,9

  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

19149

971,3

2,5

    санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

2927

475,6

0,4

    діяльність громадських організацій

3

3

3

    діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

15724

1169,1

2,0

    надання індивідуальних послуг

19

170,1

0,0

 

1 З ПДВ.
2 Розраховано за даними у порівнянних цінах.
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».