Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–вересень 2011 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень–вересень 2011 року

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в
основний капітал1

тис.грн.

у % до

січня–вересня 2010р.

загального
обсягу

Усього 

1887101

153,6

100,0

  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

449292

121,7

23,8

    сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

449164

121,7

23,8

    лісове господарство та пов’язані з ним послуги

128

140,2

0,0

  Рибальство, рибництво

677

305,6

0,0

  Промисловість

754687

336,2

40,0

    добувна промисловість

6088

13341,2

0,3

    переробна промисловість

656163

370,0

34,8

    виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

92436

196,3

4,9

  Будівництво

7043

174,7

0,4

  Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

161117

127,1

8,5

    торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

9653

174,6

0,5

    оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

32241

87,5

1,7

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

119223

141,3

6,3

  Діяльність готелів та ресторанів

16215

189,9

0,9

    діяльність готелів

2698

157,6

0,1

  Діяльність транспорту та зв’язку

204599

134,5

10,9

    діяльність наземного транспорту

111161

179,3

5,9

    діяльність водного транспорту

68

61,1

0,0

    діяльність авіаційного транспорту

    додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

69460

196,0

3,7

    діяльність пошти та зв’язку

23910

43,8

1,3

      діяльність зв’язку

23590

43,7

1,3

  Фінансова діяльність

13731

100,4

0,7

  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

149601

51,8

7,9

    операції з нерухомим майном

147861

51,5

7,8

    оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

585

130,8

0,0

    діяльність у сфері інформатизації

48

105,2

0,0

    дослідження і розробки

225

51,7

0,0

    діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

882

90,1

0,1

  Державне управління

12313

98,8

0,7

  Освіта

7654

111,6

0,4

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

22851

133,9

1,2

  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

87321

1902,1

4,6

    санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

5631

378,7

0,3

    діяльність громадських організацій

2

2

2

    діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

80805

2676,1

4,3

    надання індивідуальних послуг

303

358,4

0,0

 

1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».