Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2011 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

316087

100,0 

278775

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

995

0,3

867

0,3

  коштів місцевих бюджетів

3318

1,0

1306

0,5

  власних коштів підприємств та організацій

195002

61,7

162280

58,2

  кредитів банків та інших позик

55632

17,6

53569

19,2

  коштів іноземних інвесторів

1495

0,5

1291

0,5

  коштів населення на будівництво власних квартир

3139

1,0

3139

1,1

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

38226

12,1

38226

13,7

  інших джерел фінансування

18280

5,8

18097

6,5

 

1 Без ПДВ.