Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2011 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

779958

100,0 

660489

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

5787

0,7

5124

0,8

  коштів місцевих бюджетів

14764

1,9

9059

1,4

  власних коштів підприємств та організацій

447218

57,3

368050

55,7

  кредитів банків та інших позик

204000

26,2

172685

26,1

  коштів іноземних інвесторів

4142

0,5

2734

0,4

  коштів населення на будівництво власних квартир

6730

0,9

6730

1,0

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

53142

6,8

53142

8,1

  інших джерел фінансування

44175

5,7

42965

6,5

 

1 Без ПДВ.