Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2011 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2011 року

 

 

Освоєно (використано)1

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

1852626

100,0 

1621946

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

75059

4,1

68910

4,3

  коштів місцевих бюджетів

50199

2,7

24265

1,5

  власних коштів підприємств та організацій

986118

53,2

824478

50,8

  кредитів банків та інших позик

500824

27,0

467288

28,8

  коштів іноземних інвесторів

6924

0,4

5280

0,3

  коштів населення на будівництво власних квартир

22270

1,2

22270

1,4

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

113643

6,1

113643

7,0

  інших джерел фінансування

97589

5,3

95812

5,9

 

1 Без ПДВ.