Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2011 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2011 рік

 

 

Освоєно (використано)1

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до
загального
обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

3245982

100,0 

2836841

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

211235

6,5

199496

7,0

  коштів місцевих бюджетів

98625

3,0

53170

1,9

  власних коштів підприємств та організацій

1590818

49,0

1299084

45,8

  кредитів банків та інших позик

767327

23,6

725542

25,6

  коштів іноземних інвесторів

76096

2,4

64719

2,3

  коштів населення на будівництво власних квартир

44512

1,4

44512

1,5

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

249507

7,7

249507

8,8

  інших джерел фінансування

207862

6,4

200811

7,1

 

1 Без ПДВ.